Dálkový servis přes internet

Nová služba poskytovaná zákazníkům firmy TRIFID. Umožňuje řešení softwarových problémů na dálku, prostřednictvím internetu. Realizuje se programem VNC, který lze jednoduchým způsobem spustit přímo z programu TRIFID. Po jeho spuštění uživatelem tak může servisní pracovník dálkově ovládat uživatelův počítač.
Tato služba je placená hodinovou sazbou, nebo formou předplatného.

Obvyklé zásahy prováděné dálkovým přístupem:

Služba je výhodná pro uživatele, kteří nemají potřebné zkušenosti pro práci s počítačem a programem TRIFID a musí proto vyhledávat služby odborníka. Výhodou této služby je, že problém je řešen kompetentní osobou (obvykle někým z autorů programu) a odpadají náklady na dopravu technika. Dalšími výhodami je rychlost provedení zásahu a zvýhodněná hodinová sazba servisní práce v případě předplatného.

Podmínky poskytování servisu dálkovou pomocí:

Cena služby je: 400 Kč/hodinu, nejmenší účtovaná doba je 1/2 hodiny

Další možností je předplatné, které zahrnuje tři hodiny servisní práce za zvýhodněnou cenu.
V případě předplatného je součástí dodávky služby licenční soubor, který po dobu 1 roku umožňuje spouštění VNC klienta přímo z programu TRIFID, ověření funkčnosti spojení a předplatné tří hodin servisní práce. Pokud vykonaná práce po dobu zaplacení služby tento limit překročí, vyhrazuje si dodavatel právo zbytek času zákazníkovi doúčtovat za běžnou cenu. Cena předplatného je 800 Kč/rok.