6.00

  1. Při tvorbě dokladu se starými sazbami DPH se v nabídce starých sazeb DPH (po stisku kombinace kláves <Ctrl F9> na sazbě DPH) nezobrazovaly všechny sazby.

6.00b

  1. Při zjišťování množství jedné položky zboží v jednotlivých skladech (stiskem klávesy <F9> v browse zboží) se v browse s nadpisem "Aktuální stavy zboží ve skladech" vypisovaly nekorektní hodnoty. Stejná chyba byla i při zjišťování množství obalů.
  2. Pokud se na kartě obchodního partnera provedla změna a po jejím zápisu se pokračovalo v editaci údajů na stejné kartě, pak při druhém stisku klávesy <F2> došlo k zobrazení okna s hlášením databázové chyby 1720.
  3. Při zápisu změn na kartě zboží se za určitých podmínek zobrazovalo hlášení "Okamžik prosím. Pracuji.". Hlášení bylo zobrazeno i několik sekund; bylo-li v poznámce karty víc řádků, pak se hlášení vypisovalo opakovaně.
  4. Program varianty GASTRO/PROFI: byla-li při zapnutém podskladu v browse zboží vyvolána editace hodnot položky a číslo podskladu bylo změněno, pak se po zápisu a návratu do browse zobrazilo hlášení "Položka nebyla nalezena" nebo "Původní záznam nebyl nalezen - nastavuji se na první záznam s klíčem xxxxxxx.".

6.00c

  1. Program varianty PROFI: bylo-li v Globální konfiguraci nastaveno "Počet sazeb prodejních cen : 10", pak v Lokální konfiguraci nebylo možné nastavit hodnotu "Prodejní cena 1" u parametrů "Povolené cenové sazby : Fakt/DodList/Zakázk" a "Povolené cenové sazby : Výdejka".