Seznam nových funkcí programu TRIFID

(soupis novinek ve verzích 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010)

TRIFID 2018 nové funkce:

Nové funkce pro variantu Profi:

Úpravy dotykového prodeje:

Pro uživatele používající připojené váhy vzniknul placený modul pro komunikaci podle požadavků Welmec. Certifikováno by mělo být v průběhu ledna 2018


TRIFID 2017 nové funkce:

Hlavní novinkou této verze jsou funkce pro Elektronickou evidenci tržeb, včetně volby režimu EET a dodatečné zasílání dokladů k evidenci.

Kromě toho program obsahuje tyto nové funkce:

Nové funkce pro variantu Gastro:

Týkají se především ovládání pomocí dotykového displeje


TRIFID 2016 nové funkce:


TRIFID 2014 nové funkce:


TRIFID 2013 STANDARD - nové funkce:

Nové sazby DPH pro rok 2013 budou v programu přednastaveny, až bude jasno jaké budou od začátku roku platit.
Součástí verze 2013 bude i nový programový modul pro ovládání prodeje pomocí dotykové obrazovky. Vzhledem k tomu, že je zatím v testování, není v prvním vydání programu zveřejněn, bude přidán dodatečně.

TRIFID 2013 PROFI:


TRIFID 2012 STANDARD - nové funkce:

TRIFID 2012 PROFI:


TRIFID 2011 STANDARD - nové funkce:

Při použití programu na počítači připojeném k internetu je možno používat funkce:

TRIFID 2011 PROFI - nové funkce:


TRIFID 2010 STANDARD - nové funkce:

TRIFID 2010 PROFI - nové funkce: