Instalace programu TRIFID

Doporučený postup instalace

1. Nový program, demoverze:
Instalace se provede spuštěním souboru Trifid-2020.exe. Tento soubor slouží pro instalaci demoverze nebo ostré verze, pokud je k dispozici odpovídající licenční soubor TRIFID.LIC. Dále ho lze použít pro upgradování programu.

Po jeho spuštění se objeví instalační program, který nabídne instalaci na disk C do složky TRIFID. V obvyklých případech není potřeba v parametrech instalátoru nic měnit. Varianta programu (STANDARD, PROFI, GASTRO) je daná licenčním souborem, pro demoverzi je možno zadat variantu během instalace.
Základní nastavení programu a připojení nejobvyklejších periferií je možné provést prostřednictvím průvodce, který se nabídne po instalaci programu, případně ho lze spustit dodatečně z nabídky DOPLŇKOVÉ PROGRAMY
Pokud se instaluje síťová verze programu je nutno nainstalovat program na počítač, který bude sloužit jako server, a složku s programem nasdílet. Další stanice v síti budou spouštět program z této sdílené složky a není proto nutné na ně nic instalovat. Je ovšem potřeba na nich připojit síťovou jednotku ke sdílené složce s programem a z ní pak spustit program Nastavení. Spustí se část instalačního programu, která nic neinstaluje, ale umožní vytvořit spouštěcí ikonu programu. Při jejím vytváření je potřeba nastavit správné číslo stanice. Obvyklý způsob číslování je vzestupná řada čísel (1,2,3..až do zakoupeného počtu stanic). V případě potřeby lze použít jakákoliv čísla v rozsahu 1 až 99, nelze je ovšem po instalaci jednoduchým způsobem změnit.
Podrobný popis instalace je popsán v Příručce pro instalaci a nastavení

2. Upgrade programu stejného ročníku
Tato aktualizace je bezplatná, zakoupený licenční soubor platí pro všechny verze stejného ročníku
C:\work\2019\instalace_web.html Instalace se opět provede spuštěním instalačního programu Trifid-2020.exe. V tomto případě je nejvhodnější nasměrovat instalační program do složky, v které se nachází původní verze programu TRIFID. Při instalaci jsou pak aktualizovány pouze programové soubory, původní data a nastavení jsou zachovány. Před aktalizací programu je také nabídnuto zálohování celé složky s původním programem, což je vhodné udělat pro případ, že by bylo nutné vrátit se k původní verzi programu.
Při upgradu síťové verze není potřeba dělat žádné další kroky, původní ikony na stanicích by měly spouštět novou verzi programu. Pouze v případě změny provozu programu z režimu DOS na režim Windows je vhodné programem Nastavení vytvořit nové spouštěcí ikony.

Další možností je použít upgradovací soubor, který je dostupný na stránce Ke stažení pod názvem UPGR69x.zip (název se průběžně mění podle čísla verze).

Tento soubor lze stáhnout přímo programem TRIFID, pokud je počtač připojen k internetu. Slouží k tomu funkce Doplňkové programy - Aktualizace programu. Zde je možno vybrat volbu Z internetu. Program si zkontroluje, zda je zveřejněn aktualizační soubor ke stávajícín verzi a nabídne jeho stažení. Po stažení ho uloží na potřebné místo a vlastní aktualizace proběhne po restartu programu.

Pokud počítač není připojen k internetu, lze aktualizařní soubor stáhnout jinde a uložit ho na nějaké přenosné médium. Po přenesení na aktualizovaný počítač se aktualizace spustí volbou Z disku nebo diskety a zadá se cesta k uloženému upgradovacímu souboru. Pokud je úspěšně načten, objeví se hlášení, že program je připraven na update a je nutno ho ukončit. Pokud program pracujev síti, je nutné ukončit ho na všech stanicích. Po opětovném spuštění programu dojde ke spuštění upgradovacího programu.

3. Upgrade verzí 2010 až 2019

Upgrade staršího ročníku programu je placená funkce, je proto nutné mít zakoupený licenční soubor pro novou verzi, jinak se z upgradovaného programu stane demoverze. Licenční soubor je nutno po instalaci umístit do složky s nainstalovaným programem.

Upgrade se instaluje spuštěním souboru Trifid-2020.exe. Po prvním spuštění upgradovaného programu proběhne konverze dat a poté je program připraven k používání. Pokud je ve variantě programu PROFI použito více skladů, je nutno se postupně do všech přepnout a nechat proběhnout konverzi pro každý sklad zvlášť.

4. Upgrade ze starších verzí (2001 až 2009)
V tomto případě není možno upgradovat program přímo, protože současná verze nedokáže zkonvertovat takto stará data. Je proto nutné aktualizovat program nadvakrát, případně natřikrát. Instalační CD pro tyto účely obsahuje potřebné meziverze, jinak jsou ke stažení na webu.
Pokud je tedy původní program ve verzi 2001 až 2004, je nutno ho nejprve aktualizovat na verzi 2005 spuštěním souboru Trifid-2005.exe. Instalace proběhne obvyklým způsobem a i po ní je nutno spustit aktualizovaný program TRIFID 2005 kvůli konverzi dat.
V případě upgradování programu s více skaldy (varianta PROFI) je nutné se postupně přepnout na všechny sklady a provést konverzi dat každého skladu zvlášť!
Upozornění! Konverze dat ve verzi 2005 je časově náročnější, než u současných verzí. V závislosti na množství dat a rychlosti počítače může trvat až několik hodin. V případě, že program obsahuje data za mnoho let, je vhodné provést jejich zálohování a odmazaní starých (a většinou už neaktuálních dokladů). Pro odmazání jednotlivých druhů dokladů existují volby v SYSTÉMOVÝCH FUNKCÍCH – OPRAVY A RUŠENÍ DAT. V každém případě je potřeba vyhradit si na upgradování dostatek času!
Pokud po instalaci verze 2005 funguje vše správně, je možno provést druhou aktualizaci na verzi 2010.

Pokud je upgradovaný program ve verzi 2005 až 2009, je jako mezikrok nutná aktualizace na verzi 2010, spuštěním instalačního souboru Trifid-2010.exe. Program ve verzi 2010 je opět nutno alespoň jednou spustit kvůli konverzi dat. Pokud je program ve verzi 2010 funkční, je možné provést konečnou aktualizaci na verzi 2011, dle postupu v článku 1.

Aktualizace verzí starších než 2001 je také možná, vzhledem k větší komplikovanosti postupu doporučujeme upgrade konzultovat s dodavatelem. Pokud je počítač připojen na internet je možná i instalace od dodavatele, pomocí dálkové správy.